LEERSTOF Wildpluk Jaartraining 2023

MODULE 1

In de 1e MODULE leer je in welke 3 hoofdgroepen het plantenrijk wordt verdeeld. Verder maak je een begin met het leren begrijpen van de basale botanische termen. Elk plantendeel heeft zijn eigen botanische naam. Dat is handig, want dan weet iedereen welk plantendeel met een bepaalde botanische term wordt bedoeld. Kennis van deze termen is eenvoudig nodig om wilde planten te kunnen determineren. Voor het leren herkennen van wilde planten kunnen we dus niet om een stukje biologie heen. Ik kan het wel levendig en aantrekkelijk voor je maken door de wilde plant als studievoorbeelden te gebruiken. En dat heb ik met veel enthousiasme volop gedaan! Op die manier ben je direct vanaf het begin bezig met het onderwerp waarvoor je deze scholing komt doen: wilde eetbare planten leren (her)kennen.

 

Toegevoegd aan de lessen is een samenvattend overzicht van de in deze module verwerkte botanische termen. Dit overzicht wordt in elke volgende module verder uitgebreid.

 

En je vind in deze eerste module een samenvattend overzicht van de in deze module verwerkte plantenstoffen. Ook dit overzicht wordt in elke volgende module verder uitgebreid.

 

 • Les 1 - Het plantenrijk I
 • Les 2 - De zaadplanten
 • Les 3 - Botanische kenmerken naaldbomen
 • Les 4 - Botanische kenmerken bloemplanten - de bloemen
 • Les 5 - Botanische kenmerken bloemplanten - de vruchten
 • Les 6 - Botanische kenmerken bloemplanten - de bladeren
 • Les 7 - Studiepaper hazelaar
 • Les 8 - Studiepaper kornoelje
 • Les 9 - Studiepaper witte winterpostelein
 • Les 10 - Studiepaper breed klokje
 • Les 11 - Studiepaper rapunzelklokje

 

 • Lexicon botanische termen
 • Lexicon plantenstoffen
MODULE 1 Inhoudsopgave
PDF – 140,2 KB 8 downloads
MODULE 1 Lexicon Botanische Termen
PDF – 165,2 KB 6 downloads
MODULE 1 Lexicon Plantenstoffen
PDF – 123,4 KB 8 downloads
MODULE 1 Les 1 Het Plantenrijk I
PDF – 2,1 MB 7 downloads
MODULE 1 Les 2 De Zaadplanten
PDF – 152,4 KB 7 downloads
MODULE 1 Les 3 Botanische Kenmerken Naaldbomen
PDF – 2,6 MB 5 downloads
MODULE 1 Les 4 Botanische Kenmerken Bloemplanten De Bloemen
PDF – 3,1 MB 6 downloads
MODULE 1 Les 5 Botanische Kenmerken Bloemplanten De Vruchten
PDF – 2,8 MB 6 downloads
MODULE 1 Les 6 Botanische Kenmerken Bloemplanten De Bladeren
PDF – 2,2 MB 6 downloads
MODULE 1 Les 7 Studiepaper HAZELAAR
PDF – 1,1 MB 6 downloads
MODULE 1 Les 8 Studiepaper KORNOELJE
PDF – 6,1 MB 5 downloads
MODULE 1 Les 9 Studiepaper WITTE WINTERPOSTELEIN
PDF – 3,2 MB 5 downloads
MODULE 1 Les 10 Studiepaper BREED KLOKJE
PDF – 2,2 MB 7 downloads
MODULE 1 Les 11 Studiepaper RAPUNZELKLOKJE
PDF – 3,9 MB 6 downloads