Wildpluk Inspiratie

Zie ook mijn YouTube kanaal (Marion de Kort) voor wildpluk inspiratie: shorts en video's onder de titel: De pionier.

De pionier verwijst naar planten die kale grond bevolken. Ze vestigen zich met veel enthousiasme in de voegen van straatstenen of op de door gemeenten driftig naakt geschoffelde plekjes in de stedelijke borders. Anderen prijken als een mini-oase in het zilte, witte zand van onze kusten. Weer anderen verkiezen de dakgoot voor hun avontuur. Enzovoorts. De filmpjes zijn altijd spontane opnames en geven je een idee wanneer-waar-wat te vinden is.

Meer doelbewust opgetekende informatie ter inspiratie vind je in onderstaande 'kalender'.