Algemene voorwaarden 2018 GratisGezondheid

1.

Aanmelding: voor de jaartraining is je deelname verzekerd van een plaats na ontvangst van het inschrijfgeld, voor de overige activiteiten na ontvangst van de deelnamekosten.

2.

Bij annulering door de deelnemer worden geen deelnamekosten geretourneerd. Een uitzondering hierop is de volgende situatie m.b.t. de wildpluk jaartraining: indien er een vervangende deelnemer is, dan worden de deelnamekosten exclusief het inschrijfgeld terugbetaald.

3.

Indien Marion de Kort door omstandigheden een lesdag van de jaartraining niet kan verzorgen, dan wordt een vervangende datum aangeboden. Dient Marion de Kort meer dan de helft van de 12 lesdagen van de jaartraining een vervangende datum aan te bieden, dan heeft de cursist het recht te stoppen met de jaartraining en recht op een restitutie van € 80 per niet ontvangen lesdag. Daarbij mag de cursist de lesmap met de volledige lesstof behouden.

Indien Marion de Kort een van de overige activiteiten dient te annuleren, dan worden de deelnamekosten geretourneerd.

4.

Deelname aan het programma is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van deelname aan het programma. Noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

5.

De deelnemer is zich bewust van het volgende feit: (wilde) planten kunnen de werking van medicijnen beïnvloeden, alsook een overgevoeligheids- of allergische reactie veroorzaken. Consumptie gebeurt op eigen verantwoording.

6.

Tijdens de lessen a.u.b. niets in de mond steken voordat Marion de Kort gecontroleerd heeft of er geen verwisseling met een giftige soort heeft plaatsgevonden.

7.

De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk indien hij of zij zonder controlerend toezicht, op verwisseling met een mogelijke giftige soort, op pad gaat om te plukken.

8.

Indien er sprake is van onbehoorlijk gedrag leidt dit tot uitzetting van de cursist zonder restitutie van de deelnamekosten.

9.

Filmen of het maken van een geluidsopname is uitsluitend toegestaan na overleg met Marion de Kort.

10. Auteursrecht Marion de Kort 

Wil je mijn lesmateriaal of de informatie in mijn boeken graag publiekelijk gebruiken? Overleg dit dan graag eerst even met mij. Dank je!